Владимир Шумелов
Владимир Шумелов

Владимир Шумелов

Владимир Шумелов (1958, Перник) е български белетрист и литературен критик. Завършва „Българска филология“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1982). Живее и работи във Велико Търново. Един от организаторте на литературния живот във В. Търново след промените от 1989 г. Член на националното Сдружение на български писатели в София (от 1999 г.). От 2009 г. е в Управителния съвет на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. Член на българския ПЕН-център от 2022 г.

В пе­ри­о­да след 1990 г. има над 600 пуб­ли­ка­ции: бе­лет­рис­ти­ка, пуб­ли­цис­ти­ка, есе­та, пре­во­ди, ста­тии, ре­цен­зии, от­зи­ви в на­уч­ни из­да­ния за ху­ма­ни­та­рис­ти­ка и сбор­ни­ци; редактор на книги от различни жанрове. Гл. редактор и редактор в различни културни периодични издания. Гост-редактор на специален български брой на френското списание за новелистика „Брев“ (Brèves, № 58, 1999). Член на журита в прегледи на литературната продукция и национални конкурси във Велико Търново, и страната. Негови текстове са публикувани на френски, английски, сръбски, македонски език. Носител на десетки литературни награди за белетристика в България и САЩ.

Съставител на справочник „Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници от св. Теодосий Търновски до наши дни“ (2019, 2020), на антологии с поезия и проза.

Автор на 6 белетристичните книги (някои от които с националните награди „Южна пролет’95“, „Интелект’98“, „Светлоструй’99“ и др.) и на 5 сборника с есеистични и литературнокритически текстове.

error: Content is protected !!