Радка Пенчева
Радка Пенчева

Радка Пенчева

Радка Пенчева Пенчева е родена на 14.02.1960 г. Завършила е Математическа гимназия в гр. В. Търново (1978), Държавния библиографски институт (1980) и българска филология и история във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (1986). Има специализации по анализ и синтез на информацията. През 2008 г. защитава докторска дисертация, а през 2009 г. ѝ е присъдена образователната и научна степен доктор по българска литература. Работила е в Научно-техническа библиотека към ЗЗУ – гр. В. Търново, а от 1987 г. в Националния литературен музей – във филиала му – музей “Емилиян Станев” в гр. В. Търново. От 1991 г. е зав.музей. Интересите ѝ са насочени в областта на литературната история и критика, в литературната архивистика. Автор е на множество публикации върху творчеството на Емилиян Станев, както и на други писатели, някои от които напълно забравени до момента. През 2000 г. издава книгата “Емилиян Станев. Разкази за деца” (в съавторство), а през 2003 г. “Литературният архив – недоразказаната памет”. Съставител и редактор на книгите: “Емилиян Станев. Личност и творческа съдба” (1997), “История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век” (2002), “Емилиян Станев. Дневници от различни години” (2003), Георги-Асен Дзивгов. “Купол. Стихове и литературна критика” (2004), Здравка Евтимова “За теб, за мен. Роман” (2002) и др.

error: Content is protected !!