Покана
Покана

Покана

Премиера на две книги на Владимир Шумелов във Велико Търново

Читалня на РБ „П. Р. Славейков“, 6 март (сряда) 2024 г. от 17.30 ч.

Думи за автора и изданията от Данила Райчева, д-р Радка Пенчева и проф. дн Сава Василев

За книгите:

Книгата „Топла човешка точка (худ. Калин Николов, ИК „Огледало“, С., 2023) излиза по Програма за подкрепа на творчески проекти в областта на литературата на Министерството на културата за 2023 г. Седмата прозаическа книга на Владимир Шумелов обединява 24 разнообразни в тематично и идейно отношение текста, в които явно или имплицитно е заложена идеята за граничност в различни житейски ситуации, поставящи героите пред избор в търсенето на хуманизъм. Тези лични разкази (понякога с вмъкнати фейсбуки или епистоли), преплетени с различни постмодерни техники (алюзитивност, цитатност, пародийност, пастиш, частичен центон и пр.), привличат, забавляват и предразполагат към размисъл. Изградени са на фрагментарен и колажен принцип и са щедро обагрени с подкупващата авторска искреност, непосредственост и (само)ирония. Важна тема в книгата е любовта, но не само. Това е и книга за самотата на съвременника, търсещ „топлата човешка точка“ в комуникацията.

Част от прозаическите текстове са ремиксирани и ремастерирани варианти на по-стари негови текстове, които се печатат за първи път в този вариант, както и нова проза. Поставени обаче в контекста за граничност, те провокират друга рецепция. Нараторът тук пътува също така мисловно и физически през делника на обкръжението си, през епохи и събития, темпорални реалности и книжни светове, като се вглежда в себе си и опитва да търси отговори на вечните въпроси на битието, и не последно място въпросът за Края (като част от общия въпрос за смисъла на човешкия живот). С новите си идейни и стилово-езикови търсения сборникът надгражда досегашните белетристични усилия на автора в съвременната българска проза и утвърждава неговия разпознаваем глас в нея.

Книгата „Широко отворени очи. Критически страница 2017 – 2022) (ред. Радка Пенчева, худ. Калин Николов, ИК „Отледало“, С., 2023) излиза по Програма „Помощ за книгата“ на Министерството на културата за 2023 г. Това е сборник от литературно-критически оперативни текстове за книги (72 на брой) , публикувани през периода 2017 – 2022 г. Заедно с хронологично подредените критически текстове за отделни издания са включени и дебютните книги от конкурса „Южна пролет“ (2020 г.), конкурсните книги от Габровските Априловски награди (2020 г.) и книгите в жанра проза от Годишния преглед на издадените книги в Бургас през 2021 г. Критическите текстове са с различен обем – от ревю (както е в общите прегледи) до по-обширна статия (като тези за книгите на Георги Господинов, Десислава Неделчева, Христо Добротинов, Мая Славова, Данка Калчева, Кирил Попов, Николай Фенерски, Роза Боянова, Снежана Иванова, Янислав Янков, Радка Пенчева, Иван Тодоров и др.). Редакторката на книгата д-р Радка Пенчева отбелязва за нея: „Вероятно не само аз, но и други, запознали се с текстовете на Владимир Шумелов, могат да си зададат въпроса дали си заслужава да се пише за всички тези знайни и не дотам автори. И тук трябва да отбележим още една ценност на тази книга, защото може да се окаже, с оглед на времето, че за определени автори това е останала единствената литературна критика, а без творчеството им корпусът на българската литература би бил непълен“.  А Огнян Стамболиев пише: „В кратките си, сгъстено написани рецензии и портрети, Владимир Шумелов неизменно стига до същината на проблемите и идеите, прецизно и точно определя всяко отделно съчинение или автор. И винаги е готов да го подкрепи“.

error: Content is protected !!