Изложба „Новото наследство“
Изложба „Новото наследство“

Изложба „Новото наследство“

Изложба „Новото наследство“ ще бъде открита от 18:30 ч. на 28.08.2023 г. в зала „ Георги Баев”, КЦ „Морско казино” – Бургас. Експозицията ще бъде съпътствано от лекция на тема „Вандализмът и изкуството на съвременните графити“ на проф. д.н. Иван Казаков от СУ „Св. Климент Охридски“. Експозицията е част от проект на Национален фонд „Култура”, чийто основен фокус е върху опазването и управлението на съвременното фасадно монументално изкуство (ФМИ), създадено през последните 70 години.

Партньори по проекта: Община Велико Търново, Община Бургас, Община София, Община Пловдив, Регионален исторически музей – София.

Партньорите са обединени около каузата да насърчат обществения дебат по тема, по която до този момент няма обществен консенсус, единна държавна политика и нормативна уредба, както и да предложат възможни решения за публични политики за опазване и социализация на фасадно монументално изкуство в България. Входът е свободен.

Пресинформация: КЦ „Морско казино” – Бургас 

error: Content is protected !!