Малина Димитрова
Малина Димитрова

Малина Димитрова

Малина Димитрова е завършила специалностите “Библиотечно-информационни дейности” (бакалавър) и “Балканистика” и “Медии и реклама” (магистър) във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Работила е шест години в книжарница за академична и университетска литература и девет години в областта на маркетинга, рекламата и разпространението на университетски заглавия и автори. Защитава докторска дисертация през 2015 г. към Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”. В момента е ръководител отдел “Координация и връзки с обществеността” на Университетска библиотека “Св. Климент Охридски”. Основни сфери на научни интереси: история на книгата, академично и университетско книгоиздаване, издателски бизнес стратегии и практики, маркетингови и рекламни стратегии в книгоиздаването и книгоразпространението.

error: Content is protected !!