Добре дошли в пространството, което популяризира богатството на българската култура!
Добре дошли в пространството, което популяризира богатството на българската култура!

Добре дошли в пространството, което популяризира богатството на българската култура!

Информационно-образователен сайт за литературна история и критика, книгоиздаване и история на книгата, изкуствознание. „Изкуство и наука”  стартира на 25 януари 2021 и успешно се развиваше до 21 юли 2023 г., когато стана жертва на хакерска атака. В своята стара версия “Изкуство и наука” поддържаше постоянни оригинални рубрики като: “Арменско кафене“, „Литературна история”, „Книжни биографии”, „Приложни изкуства и занаяти”, „Места на паметта”, „Нови книги” и др.  Създателите му обръщат внимание и на илюстрациите (специално нарисувани софийски сюжети и значими имена от културната ни история от художника Калин Николов), както и на архивни снимки и документи, някои от които излизат за първи път. Част от тях са запазени и в новия сайт.

Новият сайт „Изкуство и наука” продължава да следва политиката на  предходния – да бъде креативно онлайн пространство за авторски материали и критика, насърчаващо рефлексии и дебат върху миналото, настоящето и бъдещето на културата.

***

Информационно-образователния сайт „Изкуство и наука”  е некомерсиална независима медия, създадена благодарение на безвъзмездния труд на авторите и редакторите. Наши сътрудници-доброволци са учени, критици, културолози, философи, художници, фотографи, книговеди, така също и писатели, публицисти, преводачи от различни поколения, както и дебютанти и се придържат строго към етичен работен метод. 

Тук ще откриете документални изследователски портрети на значими, но малко известни личности от българската култура, текстове, които интерпретират канонични и съвременни произведения от българската литература, проблематизират процеси и явления в българската култура и книжовност, а също така рецензии, информация за нови книги, интервюта, насочени към съвременното културно пространство на литературата, изобразителното, фотографското и книжното изкуства, приложните изкуства и занаяти, отразяване на културни събития, литературни конкурси и изложби..

Нашите цели:

  • Да съхраним и популяризираме културното и историческо наследство на България.
  • Да възкресим значими, но забравени творци, исторически личности, автори, чието творчество заслужава да намери място в литературата и културата ни;
  • Да запознаем читателите с творчеството на повече или по-малко известни художници.
  • Да представим съвременната българска литература, култура, книгоиздаване;
  • Да налагаме нови, още неутвърдени имена;

В основата изследванията ни са архивни материали, документи с висока историческа ценност, имащи пряко отношение към жизнения път, творчеството и дейността на именитите българи. Материали, които създават усещане за пряк контакт с необозримите светове на писателите, художници, интелектуалци.

Ние вярваме, че културното наследство има решаваща роля в образованието и смятаме, че обществото ни и преди всичко младите имат нужда от  фактологичния и документален поглед  към миналото, за да разберат настоящето. 

Сайтът съдържа текстов и снимков архив, представящ материалното и нематериалното културно наследство, историческите и природните забележителности на България.

Редакцията

Авторски права

Информационно-образователния сайт „Изкуство и наука“  прилага и се ползва от защитата на действащия Закон за авторското право и сродните му права. Сътрудничи с експерти в областта на авторското право и интелектуалната собственост, като работи съвместно с автори, наследници, издания, литературни агенти, както и с всички лица, организации и институции, занимаващи се с проблема. Потребителите на информационно-образователния сайт „Изкуство и наука” нямат право да: разпространяват, копират, възпроизвеждат, репродуцират, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание (текстове и изображения) на сайта без изричното писмено разрешение на Сдружение „Сдружение за изкуство и наука 21“. Всички снимки и текстове са авторски материали и са собственост на правоносителите им.

Настоящият документ е създаден на 25 януари 2021 г.

* Правата върху текстовете принадлежат на авторите и преводачите им и са защитени с Криейтив Комънс лиценз. Правата върху публикациите принадлежат на Информационно-образователниян сайт „Изкуство и наука”.

*   Публикувани текстове не се свалят.

error: Content is protected !!