Змей Горянин: Априлското въстание

Spread the love

Змей Горянин е автор е на разкази, повести, романи и пиеси най-често с историческа тематика. По-голяма част от произведенията му пресъздават българските националноосвободителни борби. Първите си исторически разкази печата през 1929 г. в пловдивското юношеско списание „Детски живот“. Книгите си от библиотека „Робство и освобождение“ по-късно събира в сборника „Непобедимите“. Издава книжки от библиотеките за деца и юноши „Златен клас“, „Отбрани приказки“, „Джудже“, „Завети“, „Герои“„Родно гнездо“, „Златна библиотека“, „Древна България“, „Чудните книжки“.

error: Свържете се с нас.