Владислав Господинов

Spread the love

Владислав Господинов е доцент в Катедра по “Теория на възпитанието” при Факултет по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Има многобройни участия в научни форуми в страната и по света, многобройни научни публикации, посветени на фотографията и на педагогическата фотография. Фотограф е на Sofia view в периода Септември – Декември 2009 г. и на СУ „Св. Климент Охридски” от Януари до Май, вкл. 2010 г. Владислав Господинов е автор на фотографии, намерили място в редица плакати, книги, календари, мултимедийни и Internet продукти и др., както и във фотографски изложби

error: Свържете се с нас.