Университетското книгоиздаване – подмененият образ на институцията

Университетът без книги и учебници, носещи логото на неговото издателство днес е немислим. “Според световната традиция на академичното живеене университетът

Read more

Книжарските вериги – създаване на имидж и маркетингови манипулации

Резюме: Статията е посветена на веригите книжарници и успешно използваните от тях маркетингови манипулации, които служат на продажбените им цели.

Read more
error: Свържете се с нас.