„Светлописи по Яворов в последния дом на Вапцаров“

Spread the love

Николай Трейман е едно от най-значимите имена в съвременната българска фотография. От дълги години датира увлечението му към философия на фотографията (и съвместната им работа с проф. Цочо Бояджиев). По-малко известно е пристрастието му към фигурата на трагичния гений на българската поезия – Пейо Яворов. Именно то е вдъхновило новата му изложба, в която са използвани множество видове фотография: аналогова, репортажна, цианотопия, чернобяла в цветна, макрофотография, фотошоп, фотография с монокъл. Това е „майсторски клас“ по фотография, сравним с версификаторските умение на Яворов…

“У Яворови свети”

“Яворов и Лора”

“В часа на синята мъгла”

“Две хубави очи”

“Подир сенките на облаците”

“Дий воле…”

На Витоша

© Текст: Катя Зографова

© Фотографии: Румяна Пенчева

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.