Росен Петков

Spread the love

Росен Петков е роден през 1967 г. в Хасково. Изследва книгата като артефакт – дизайн, материали, елементи, история на дизайна на книгата. Автор на книгата “За старите книги и компютърните изкуства” (2010; 2012). Ръководил е международни проекти за създаване на учебни пособия за книговезци (bbinding.org) и нискобюджетна дигитализация на книги и документи (mobiledigit.eu), автор на ръководства и статии за книгата като артефакт. Преподавател по “Компютърна графика” в ТУ – София и Технологично училище “Електронни системи”. Председател на организационния комитет на международния форум за компютърни изкуства “Компютърно пространство” (31 издания, computerspace.org) и Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ / SCAS, scas.bg).

error: Свържете се с нас.