Представяне на последната последната книга на акад. Иван Радев “Хаджи Викентий Зографски”

Spread the love

На 24 февруари от 17:30 ч. в Читалнята на Регионална библиотека “Петко Р. Славейков” по повод 80 години от рождението на акад. Иван Радев ще бъде представена последната му книга “Хаджи Викентий Зографски”.

За книгата:
Книгата “Хаджи Викентий Зографски. Личност и дело. Време и съвременници” акад. Иван Радев не доживя да види отпечатана. Това е втората, посветена от него книга на тази изключителна личност, чийто живот е изцяло обречен на България и на всичко българско.

Първата, “Хаджи Викентий Зографски (1758 – 1863)”, е издадена през 1996 г. С нея акад. Радев извади от забвение родения в търновското с. Сергювец, но свързан повече със с. Беляковец монах в Атонския манастир „Св. Георги Зограф“, активен деятел за автономия на българската православна църква, за реформирането ѝ съобразно повелите на възрожденското време и ангажирането ѝ с проблемите на поробените българи. Във втората X. Викентий е представен възможно най-пълно, доколкото позволяват достъпните източници. Повече от две десетилетия акад. Радев продължи да събира информация за него и за дейния му съратник архим. Анатолий, съхранена в официални и други документи, в материали, печатани у нас и в чужбина, в кореспонденция със съвременници и съмишленици, в спомени и предания. До последно акад. Радев набираше данни за разностранната дейност на X. Викентий, за да разкрие образа му на неистов радетел за просперитета на българския народ. От особено значение за това са немалкото обемни, изцяло цитирани оригинални документи от различни източници, отнасящи се до продължилата двадесет години Бесарабска мисия. Запознаването с автентичната документация дава възможност да се осмисли и оцени грандиозният не само за тогавашното време успех на двамата зографски мисионери Викентий и Анатолий.

Пресинформация: Регионална библиотека “Петко Р. Славейков”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.