Подвигът на старите и разрушенията на младите

Spread the love

Големите хора на нашето възраж­дане и просветителите на освободе­ното княжество живееха в скромни паянтови къщурки. Но духът на тия хора бе велик и даваше смисъл и оправдание на волята за живот на нашето племе. А сега? — Строим кооперативни жилищни хамбари, хвалим се с големината на апартаментите в тях, а ду­хът ни е издребнял до размерите на микрона и микроскоп не го лови . . .

Затова, види се, с особено на­стървение гледаме да заличим следите на духовните водачи, които жертвуваха всичко заради нас: пла­ши ни техния ръст.

Пиша това, защото се замисля атентат срещу опазена частица ду­ша в нашето бездушно време: на­мислили да строят жилищна коопе­рация на мястото дето стои сиротна малката къщурка на Славейковци: на дядо Славейков и на сина му Пенчо. И искат да я събарят.

Домът на Славейкови. Ил. от сп. “Сердика”

Министерският съвет имà един час на благородно вдъхновение: из­даде постановление за откупуване на тая къща, за да се превърне в му­зей. Но разтичали са се сега коопе­ратори, строители, собственици и искат да се отмени това постановление. Казват, че щели да успеят…Строители на новото време!

Успявайте, успявайте господа! Запълнете душата на тоя народ с тухли, а сърцето му с цимент: велико дело вършите… Защо ни са реликви на нашата духовна история, защо ни е пиетет пред хората на духовния и граждански подвиг? Ни­какви музеи, никакви паметници: да ги заместим с безвкусни жилищни кооперации, по чийто балкони ще се сушат кирливите ризи но нашето затънало в кал време…

Па и какво значи душата на един народ пред еснафските ин­тереси на двайсет кооператори, жадни за даване стаи под наем!

Аз предлагам да се построи жи­лищна кооперация и на мястото дето е къщата-музей Вазов: какво хубаво, ъглово място !…

Проф. д-р Ас. 3латаров, в. „Литературен глас“, бр.153, 1932 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.