Пътят на българската литература за деца и юноши

Spread the love

Покана за конференция

Уважаеми колеги,
Институтът за литература при БАН има удоволствието да ви покани на националната научна конференция

Пътят на българската литература за деца и юноши
30 юни 2022 г.

по проект „Българската литература за деца и юноши XX – XXI в.“ с ФНИ дог. № КП-06-H60/7 от 17.11.2021 г.

Конференцията е посветена на 140-годишнината от рождението на Георги Райчев и Добри Немиров; 120-годишнината от рождението на Ангел Каралийчев, Матвей Вълев, Светослав Минков, Здравко Сребров, Георги Гогов Константинов, Фани Попова-Мутафова; 110-годишнината от рождението на Яна Язова; 100- годишнината от рождението на Цветан Ангелов, Цилия Лачева; 90-годишнина от рождението на Димитър Инкьов, Марко Ганчев, Георги Струмски и Никола Русев.

Конференцията е замислена като тематична, а конкретните годишнини на писателите са повод да отдадем на тези творци заслужената почит.
Амбицията на организаторите е да обхване спецификата на българската детска литература за деца и юноши в нейните литературни, философски, социални, политически, културни, психологически и исторически аспекти.
Предлагаме ви да ориентирате своите разработки в някоя от следните тематични области:

  • Тенденции в българската литература за деца и юноши;
  • Въпроси на българската литературата за деца и юноши;
  • Жанрови специфики на българската литература за деца и юноши;
  • Литературни полемики;
  • Пътят на българските книги за деца и юноши;
  • Българската детската литература и нейните творци;
  • Тотеми и табута в българската литература за деца и юноши.

Зададените теми не изчерпват спецификата на българската литература за деца и юноши, а отварят дискусии и призовават към търсене на нови ракурси за нейното тълкуване и интерпретиране.
На този етап предлагаме конференцията да се проведе дистанционно чрез онлайн платформата Zoom.
Времетраене на докладите – 15 минути

Моля, изпращайте вашите заявки за участие, придружени с кратки анотации, до 10 юни на следните имейл адреси:
Елена Борисова – elena39789@abv.bg
Боряна Владимирова – borianna_vlad@abv.bg
Росица Чернокожева – r_chernokozheva@abv.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.