Община Шабла обявява седмото издание на Националния литературен конкурс „Георги Давидов“ – август 2023 г.

Spread the love

ЦЕЛ: Стимулиране творческите изяви на младите поетични дарования, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се обявява от община Шабла, с решение на Общински съвет № VII.I, 2.1; № VII.1.2,2; № VII.I, 2, 3 от 27.08.2004 г., изм. с решение № 452 от 29.01.2014 г.
2. Конкурсът се провежда на три години, като първият е през 2005 година по повод 50-годишнината от рождението на Георги Давидов.
3. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се организира и провежда от Община Шабла.
4. Конкурсните произведения се журират от утвърдени литературни творци и критици. Журито е с 5-членен състав, единият от които е представител на Община Шабла (кмет или заместник кмет по култура).
5. Наградният фонд за наградата на името на Георги Давидов се осигурява от Община Шабла. Наградата включва малка пластика „Пегас“, специално изработен диплом (грамота) и парична премия (2000 лв).

РЕГЛАМЕНТ:
• В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст до 40 години, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.
• Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика.
• Конкурсът е явен. Материалите, придружени от следната информация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680,
ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация за Националния литературен конкурс „Георги Давидов“, e-mail: obshtina@ob-shabla.org или culture@ob-shabla.org
Краен срок за изпращане на материалите, придружени от изискваната информация за авторите им: 10 юли 2023 година.

Пресинформация: Община Шабла

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.