Научна конференция „Краезнанието – традиции, съвременност, перспективи“

Spread the love

Научната конференция „Краезнанието – традиции, съвременност, перспективи“ е посветена на 60 години от обособяването на фонд „Краезнание“ като самостоятелен сектор в структурата на Столична библиотека. Юбилейната конференция ще се проведе на 20 октомври, четвъртък, от 9:30 часа в Американския център. Официални гости на конференцията ще бъдат проф. Михаил Неделчев, член на Обществения съвет на Столична библиотека, и доц. д-р Тодор Чобанов. Конференцията ще се проведе в два модула „Дигитални трансформации на краеведски архиви“ и „Краезнанието в културната и образователна инфраструктура – предизвикателства и възможности“, като целта е да се представят различните гледни точки и практики, свързани с популяризирането на Краезнанието, дигитализацията на краеведски сбирки, развитието и перспективите на краеведската информация и тяхната роля в обществения живот.

Доклади ще изнесат авторитетни университетски преподаватели, адвокати в областта на авторското право, архитекти, библиотечни експерти, краеведи, общественици. По повод юбилея на фонд „Краезнание“ ще бъде открита и изложбата „60 години фонд „Краезнание“ на Столична библиотека, която разказва и проследява историята и развитието на сектора. В изложбата още са представени изданията на сектора, част от най-старите издания във фонда на тема София. Акцент в изложбата са и изданията на основоположника на българското краезнание Юрий Венелин, най-старото от които е от 1842 г. – „Заради возрождение новой болгарской словесности или науки“. Представени са още и издания на известни краеведи през Възраждането като Г. С. Раковски, Петко Славейков, Любен Каравелов, Михаил Арнаудов и др.

Автор: Столична библиотека

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.