Национална изложба „Графичен форум 2022“

Spread the love

Статут на национална изложба „Графичен форум 2022“, гр. Стара Загора

I.Общи положения и организация
1.Национална изложба „Графичен форум“ се организира за шеста поредна година в гр. Стара Загора. Целите на изложбата са да популяризира графичното изкуство и да подпомогне българското съвременно изкуство. В изложбата могат да участват всички автори от България и чужбина ,които работят в областта на графиката.
2.Организатори на изложбата и изпълнители на техническата част на изложбата са представителството на СБХ – гр. Стара Загора и Община Стара Загора. Изложбата се експонира в изложбена зала „Любор Байер“. Журирането на творбите ще се извърши на 29.10.2022г. от 5 членно жури, съставено от представители на община Стара Загора и Съюз на българските художници. Откриване на изложбата – 01.11.2022г. от 18.00 часа в изложбена зала „Любор Байер“.
II. Награди
Община Стара Загора осигурява три равностойни награди по 600 лв. Наградените автори се ангажират да дарят по една графична творба на стойността на наградата, която остава собственост на Община Стара Загора.
III.Условия и ред за участие
1. Право на участие имат художници, които приемат условията на статута.
2.Графиките се изпращат на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Любор Байер“ 2 ; изложбена зала „Любор Байер“; Работно време 10.00 – 18.00, почивни дни: неделя и понеделник.
3.Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат начина на получаването им – лично или по куриерска служба.
4.Приемат се до 3 бр. графични творби на автор, във всички графични техники, без ограничение в размера на творбите. Рамкирането на творбите не е задължително и е по усмотрение на автора. Ако творбите не са рамкирани и са в различен размер от 50/70см или 100/70 см, авторът се задължава да ги изпрати във вид подходящ за експониране.
5.На гърба на всяка творба (долу вляво) трябва да има прикрепен лист със следната информация:
Име на автора, име на творбата, техника, година, цена на творбата и адрес за връщане. Представените творби са авторски, като при покупка няма комисионна.
6. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерските служби.
7. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 1 месец след закриване на изложбата.
8. Ако авторът желае, може да направи дарение на изложбена зала “Любор Байер“ като получава сертификат за това.
IV. Срокове и дати
1. Последен срок за приемане на графиките – 28.10.2022г.
2.Откриване на изложбата – 01.11.2022г. от 18.00ч.
3.Закриване на изложбата – 30.11.2022г.
4.Връщане на творбите – до месец след закриването.
V.Контакти
Представителство на СБХ гр. Стара Загора, ул. „Любор Байер“ 2;
Лице за контакти: Милен Алагенски, e-mail: milen.alagenski@abv.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.