Национален литературен конкурс “Петя Дубарова” – 2023 г.

Spread the love

Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката,  Регионално управление на образованието – Бургас

Обявява

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2023

Условия за участие

Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието и науката. Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен до 12. клас). Националният литературен конкурс “Петя Дубарова” за художествена литература включва два раздела:

  1. Поезия – до пет стихотворения
  2. Проза – до три разказа (обем на разказа – до 7 страници)

Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по-големия плик с творбите. Текстовете се изпращат разпечатани в четири екземпляра на адрес:

гр. Бургас 8000, ул. “Гладстон“ 68

Къща музей “Петя Дубарова“

Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.

Крайният срок за изпращане е 31 март 2023 г.

Телефон за справки: 056 / 81-41-10

emailmuseumdubarova@abv.bg

Пресинформация: Къща музей „Петя Дубарова”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.