Мисия

Spread the love

„Изкуство и наука“  е информационно-образователен сайт за литературна история и критика, книгоиздаване и история на книгата, изкуствознание. Тук ще откриете текстове, които интерпретират канонични и съвременни произведения от българската литература, проблематизират процеси и явления в българската култура и книжовност, а също така рецензии и информация за нови книги.

Информационно-образователния сайт „Изкуство и наука“ се издава благодарение на доброволния труд на авторите и членовете на редакционния съвет, на публикуващите в него фотографи и художници, предоставящи необходимия визуален материал.

Всички публикации  са от утвърдени автори – учени, критици, културолози, философи, художници, фотографи, книговеди, така също и писатели, публицисти, преводачи от различни поколения, както и дебютанти. Част от материалите са имали своята първа среща с читателите на страниците на  различни научни сборници и периодични списания, друга са писани специално за информационно-образователния сайт „Изкуство и наука”.

Информационният масив е от авторски статии, с приносно значение за хуманитаристиката. Темите са адресирани към широк кръг хора, които са изкушени от писаното слово и визуалните изкуства.

Сайтът не се спонсорира и в него няма място за реклама.

Информационно-образователния сайт „Изкуство и наука“  прилага и се ползва от защитата на действащия Закон за авторското право и сродните му права. Сътрудничи с експерти в областта на авторското право и интелектуалната собственост, като работи съвместно с автори, наследници, издания, литературни агенти, както и с всички лица, организации и институции, занимаващи се с проблема.

error: Свържете се с нас.