Малина Димитрова

Spread the love

Малина Димитрова е работила като управител на книжарница за академична и научна литература. Десет години е била ръководител  на Отдел маркетинг, реклама и разпространение на Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” – В. Търново. Защитава докторска дисертация през 2015 г. към Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. В момента е ръководител отдел „Координация и връзки с обществеността“ на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“. Има редица научни изследвания посветени на история на книгата, академичното и университетско книгоиздаване, издателските бизнес стратегии и практики, маркетинговите и рекламни стратегии в книгоиздаването и книгоразпространението. Автор на поредица изложби, експонирани в библиотеката на Софийския университет.

error: Свържете се с нас.