Малина Димитрова

Spread the love

Малина Димитрова защитава докторска дисертация през 2015 г. към Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Има редица научни изследвания посветени на история на книгата, академичното и университетско книгоиздаване, издателските и маркетинговите стратегии в книгоиздаването и книгоразпространението.

error: Свържете се с нас.