Кръгла маса на тема „Преводът и неговите предизвикателства“

Spread the love

Семинарът по южнославянски филологии и балканистика
на
Катедрата по славистика, Философски факултет, Маsариков университет в Бърно
организира
кръгла маса на тема

„Преводът и неговите предизвикателства“

която ще се проведе в Катедрата по славистика на Масариковия университет на 13.5.2022.

Тематични области за изказвания и дискусии – преводът и неговото преподаване в академична среда, речници и пособия в помощ на подготовката на бъдещите преводачи, специфики на специализирания превод, славянският художествен превод и др.

Заявки за изказвания (10 мин.) се приемат на адрес: ekrejcova@phil.muni.cz до 31.3.2022.
Работен език – български.

Кръглата маса ще се проведе присъствено, не се предвижда дистанционно или хибридно участие.
Такса правоучастие и публикация на изказванията не се предвиждат.
От името на организационния комитет: доц. д-р Елена Крейчова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.