Изложба “Васил Гендов. Живот между театъра и киното”

Spread the love

„Васил Гендов. Живот между театъра и киното“ е изложба, посветена на  130 години от рождението на един от основателите на българското кино. Тридесет табла разкриват многообразието на личността, значимото присъствие и неговия огромен принос в българската култура. Изложбата акцентира и върху живота, и върху творчеството и пионерската роля на Васил Гендов в областта на киното […] Гендов не просто извървява трънливия път на филмовото изкуство, той до голяма степен го проправя неуморно, всеотдайно и често пъти на почти непосилна цена. […]

Представените архивни материали разширяват представата за Васил Гендов и разкриват разностранната му дейност. Той е първия български киноартист и първи български кинорежисьор.  С постановката на филма „Бай Ганьо” (1922) Гендов осъществява първата у нас екранизация по белетристично произведение. Гендов реализира първия български звуков филм. […] Още по-впечатляващо е, че Гендов работи с подобен размах и в полето на театралното изкуство. „Той е ръководителят на най-дълго работилата без прекъсване пътуваща театрална трупа (от 1920 до 1938) […] Гендов е основател и пръв уредник на българския Държавен филмов архив (днес Българска национална филмотека). […] Васил Гендов е основателят на Съюза на филмовите дейци и първи негов председател, създаден „през 1934 година. […]

В едно от таблата е изложена целта на изложбата:

Какво ли пък му се полага за неговата цялостна пионерска дейност? Ако не възхвала и възвеличаване, то навярно признание и уважение, а защо не и преклонение. […] Затова и бе замислена настоящата изложба – да изложи фактите, да коригира предразсъдъците, да помогне на всеки от нас поне да се докосне до истината.

Експонирани са  неизвестни документи от музейните и архивни хранилища, които проследяват различни аспекти от биографията и творческия му път.

Архивната визия за Васил Гендов е оцелостена с фотографии, документи и ръкописи на пиеси и драматизации от личния му архив, който се съхранява в Националния исторически музей.

Показан е и най-стария оцелял до днес български филмов плакат от 1922г. – за филма на В. Гендов „Бай Ганьо“. Съхранява се в ДА „Архиви“.

Експозицията е осъществена от научен екип на сектор „Екранни изкуства“ на Института за изследване на изкуствата при БАН с ръководител доц. д-р Александър Донев и с участието на гл. ас. д-р Теодора Дончева и гл. ас. д-р Деян Статулов. Научен консултант на проекта е доктор на изкуствознанието Петър Кърджилов. Значителен принос за реализацията на изложбата имат Кирил Кирилов /гл. специалист/ и Димитър Стоименов /началник отдел/ в дирекция „Публичност на архивите“ към Държавна агенция „Архиви“ . Художник-оформител на изложбата е Даниел Нечев.

Изложбата може да бъде разгледана до 13 януари в Изложбена зала „Архиви“, ДА „Архиви“, ул. „Московска“ № 5.

Надяваме се да си тръгнете от тази изложба обогатени и със съзнанието, че тя е част от запазването на нашата идентичност.

Изкуство и наука

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.