Изборът на поета: 50 години от рождението на Ивайло Иванов

Spread the love
Националната научна конференция е посветена на 50-годишнината на Ивайло Иванов (1972–2016) – възпитаник на ВТУ и един от най-ярките български поети от края на ХХ и началото на ХХІ век. Целта на конференцията е да бъдат анализирани неговите лирически текстове, да се изследват особеностите на цялостното социокултурно присъствие на Ивайло Иванов като носител на уникален почерк и открояващо се езиково поведение. Конференцията ще се състои на 9 декември (петък) от 10.00 ч. в зала „Европа“ на Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Организатори: Катедра „Българска литература“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Департамент „Нова българистика“ на НБУ.
Програма:
10:00 – Откриване
– проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
– проф. д.н. Пламен Дойнов, ректор на Нов български университет
ЛИЧНОСТ И ПОЕЗИЯ: ПОЧЕРКЪТ КАТО ИЗБОР
10:15 – проф. Димитър Михайлов (Великотърновски университет): Поезията на Ивайло Иванов – книги, мотиви, поетика
10:30 – доц. д-р Димитър Кръстев (Пловдивски университет): Сбъдването на поета – безпокойства и блянове
10:45 – проф. д.н. Пламен Дойнов (НБУ): Тезиси към поетиката и езиковото поведение на Ивайло Иванов
11:00 – доц. д-р Гергина Кръстева (Пловдивски университет): „Като светулка, на забавен кадър снимана…” – пролог към ранната поезия на Ивайло Иванов
11:15 – проф. д.н. Иван Станков (Великотърновски университет): „Хензел и Гретел“ като програмна книга
11:30 – проф. Михаил Неделчев (НБУ): Образи на политиката/ политическото/ политиците в поезията на Ивайло Иванов
11:45 – Юлиан Жилиев (Технически университет – София): „Двойнстващите думи“ в поезията на Ивайло Иванов
12:00 – доц. д-р Биляна Курташева (НБУ): Пътища към „Нов сън за щастие“
12:15 – 12:45 – Дискусия
12:45 – 13:30 – Обедна пауза
ПРИРОДИ, СЪНИЩА, ЛЮБОВИ: ЖАНРОВЕ И ПОЕТИКА
13:30 – доц. д.н. Морис Фадел (НБУ): Природата у Ивайло Иванов
13:45 – Десислава Неделчева: Честотен речник на природата в „Нов сън за щастие“
14:00 – проф. д-р Светлана Стойчева (НАТФИЗ): До(раз)писаният Славейков
14:15 – проф. д.н. Николай Димитров (Великотърновски университет): Ирония и самоирония в поезията на Ивайло Иванов
14:30 – д-р Петя Абрашева (Русенски университет): Любовта като кайрос в „Брачни песни“ на Ивайло Иванов
14:45 – д-р Александър Христов (Великотърновски университет): Приказното в поезията на Ивайло Иванов
15:00 – д-р Нели Кирилова (Великотърновски университет): „Играта“ с жанра и гледните точки в поезията на Ивайло Иванов
15:15 – докторант Мария Панова ( ПУ „Паисий Хилендарски“): Ивайло Иванов – посвещения
15:30 – 15:45 – Дискусия.
ПУБЛИЧНОСТ И САМОТНОСТ: ТЕХНИКИ НА ПРИСЪСТВИЕТО И ФИГУРИ НА ОТСЪСТВИЕТО
15:45 – доц. д-р Мира Душкова (Русенски университет): Ивайло Иванов на страниците на „Литературен форум“ (1997–1998)
16:00 – доц. д-р Мая Ангелова (Великотърновски университет): Ивайло Иванов на страниците на „Литературен вестник“
16:15 – проф. д.н. Антоанета Алипиева (Пловдивски университет): Смиреният и самотният
16:30 – проф. д.н. Сава Василев (Великотърновски университет): Ивайло Иванов – възпаляване на болката
16:45 – д-р Митко Новков: Потънал в поезията
17:00 – д-р Пламен Пенев (Тракийски университет – Стара Загора): Ивайло Иванов: Поезията като участ и свят
17:15 – доц. д-р Йордан Ефтимов (НБУ): Гордият епигон
17:30 – Божидар Богданов: Микрокосмосът и макрокосмосът в поезията на Ивайло Иванов
17:45 – Владимир Шумелов: Фрагменти от епистоларното наследство на Ивайло Иванов
17:45 – Борислав Гърдев: Безподобният Ивайло
18:00 – Николай Петков: Ивайло от Троян и неговите вкаменени небеса
18:15 – Заключителна дискусия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.