Представяне на книгата „Фотографският образ в комуникационен контекст“ на д-р Антоан Божинов

Spread the love
Културният център на Софийския университет и фондация „Фодар“ имат удоволствието да ви поканят на представянето на книгата „Фотографският образ в комуникационен контекст“ на д-р Антоан Божинов – на 16 ноември 2022, 18.30 ч. в Театрална зала „Алма алтер“ в Ректората на СУ (вход откъм бул. „Цар Освободител“).
В представянето ще вземат участие изкуствоведът и преподавател в НХА проф. д-р Елисавета Мусакова и фотографът и преподавател в НАТФИЗ доц. д-р Александър Нишков. Модератор ще бъде Калина Цонева от Културния център на СУ.
За автора:
Д-р Антоан Божинов е фотограф и главен асистент в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ, където преподава курсове в областта на пресфотографията. Основател и председател на управителния съвет на фондация „Фодар“, която осъществява едноименното фотографско биенале. Автор е на редица научни публикации, а като фотограф е публикувал в над 30 български периодични издания и има повече от 20 самостоятелни изложби. „Фотографският образ в комуникационен контекст“ е втората му монография след „Авторски свидетелства. Субективен документализъм в българската фотография (1970–1991 г.)“.
За книгата:

Книгата на Антоан Божинов „Фото­графският образ в комуникационен контекст” е магнетично изследване за ис­торията и пътя на фотографията, за днеш­ните й превъплъщения, за важните дебати и контекстуалните й обвързвания, както и за българските отговори на всичко това. А и за бъдещето, което се разкрива пред фотограф­ските образи с онези разнопосочни гледни точки, осигуряващи необходимата интердис- циплинарност, която прави книгата важна за всеки, изкушен от хуманитарното познание. В момент като настоящия, когато е все по-важно да се опази ди­алогът между универсално и локално, в който все по-належащо е да се удържа паметта като спасение от повторителността, както и да се създава усещане за улавяне на мига, за фиксиране на преминаващото, това изследване има с какво да допринесе в общия ни разговор за на­следството и употребите му. И не на последно място, през разказа за фотографията тук се отваря големият дебат за мимезиса при изкуството, или за онази уди­вителна способност така да се трансформира видяното, че то да зажи­вее през въображението, през причудливия ъгъл, погледа на гледащия, сменената перспектива… С цел да се запечата присъствието, но и да се промени така, че да бъде приемливо и говорещо на голям кръг от хора в различни времена. С други думи, това е книга за духовното надмогване и катарзиса.

Амелия Личева

Пресинформация: Културен център на Софийски университет

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.