Евелина Белчева

Spread the love

Евелина Белчева е доктор по литературознание. Занимава се с литературна история, текстология, архиви. Автор е на следните книги: “Яворов – между драмата и театъра. “В полите на Витоша” (2014), “Самотен в своето време. Владимир Василев, или още към мартирологията на българския дух” (2016), “Златорожката връзка. Петър Динеков – Владимир Василев, два портрета в ретро. 74 неизвестни писма” (2017), “Златорожката тайна. Вл. Василев в театъра на живота си” (2019). Изследва архивите на акад. Петър Динеков, Блага Димитрова, Владимир Василев, П. К. Яворов, М. Кремен и др. Работата ѝ основно e съсредоточена върху живота и творчеството на Блага Димитрова. Съредактор и съавтор на бележките в “Събрани творби на Блага Димитрова” (до т. 8. вкл.). Редактор на мемоарната книга “Блага – така я помним” (2005).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.