Книжарските вериги – създаване на имидж и маркетингови манипулации

Резюме: Статията е посветена на веригите книжарници и успешно използваните от тях маркетингови манипулации, които служат на продажбените им цели.

Read more
error: Свържете се с нас.