Сеч и меланхолия. Литературна анкета с Ани Илков, реализирана от гл. ас.  д-р Боряна Владимирова (ИЛ – БАН)

Идеята да се възродят Литературни анкети – някога подета от проф. д-р Иван Сарандев – принадлежи на младата литературна изследователка

Read more
error: Свържете се с нас.