Записки от „прехода“. Втора книга: записки от лудото време на „вполитичването“. Представени от Евелина Белчева

Из дневниците на акад. Петър Динеков, представени от Евелина Белчева Изданието се посвещава на 100 години от рождението на Блага

Read more

Една книга със студии и статии, посветена на свободната мисъл и антидогматизма – Вихрен Чернокожев „Врати към смисъла“

Научното говорене изключва емоцията. Ала когато се налага да говорим и пишем за близък, за съмишленик и съидейник, е трудно,

Read more
error: Свържете се с нас.