130 години от написването на първото ръководство по методика на българския език

През 1892 година в град Пловдив издателството „Хр. Г. Данов“ реализира в рамките на 40 страници „Методика на българския език

Прочетете повече

За основаването, редактирането и издаването на сп. „Детски свят“, просъществувало 23 години

Давам въпросните сведения за тия, които идват след нас и биха се интересували какви трудности са срещали и преодолявали в

Прочетете повече

Диалогът Гундрум–Вазов. Издателски (ре)конструкции

За Иван Вазов сякаш всичко е издирено, написано и публикувано. Сред множеството литературнокритически изследвания, посветени на живота и творчеството му,

Прочетете повече

Превод на „Под игото“ на италиански език

Един по-значителен интерес към българската литература в Италия започва сравнително късно, едва след Първата световна война. Появилото се дотогава в

Прочетете повече
error: Свържете се с нас.