Век без и с Иван Вазов – или как присъства творчеството на народния поет в учебната програма по литература на средното училище

Нямам представа за изтеклото столетие как Иван Вазов като личност и творец присъства в родната образователна система. Вероятно подобно проучване

Read more

Диалогът Гундрум–Вазов. Издателски (ре)конструкции

За Иван Вазов сякаш всичко е издирено, написано и публикувано. Сред множеството литературнокритически изследвания, посветени на живота и творчеството му,

Read more
error: Свържете се с нас.