Една книга със студии и статии, посветена на свободната мисъл и антидогматизма – Вихрен Чернокожев „Врати към смисъла“

Научното говорене изключва емоцията. Ала когато се налага да говорим и пишем за близък, за съмишленик и съидейник, е трудно,

Read more
error: Свържете се с нас.