Елегията и автоиронията като жанр и рефлексия в лириката на Марин Бодаков – или кратко есе за 50-годишнината на поета

Марин Бодаков е обичано име на всеки филолог-българист, попаднал в Софийския университет в края на 90-те години на миналия век.

Read more

75 години без Санда Йовчева

Последните три десетилетия нашето литературознание започна процес на обновление и „пренаписване” на репертоарния национален литературен канон, като особено ценно е

Read more
error: Свържете се с нас.