Боян Пенев. Страници от дневник

Spread the love

29.XI.1912
Ако човек беше един, в себе си един, животът би бил лек. Но всеки от нас носи в себе си мнозина — най- малко неколцина.

13.XI 1.1912
Светът се стреми не към последно единство, а към пресъздаване — както и ние, — пресъздаване върху основата на онова, което имаме и носим в себе си. Може би ще дойде ден, когато слънцето и звездите ще изгаснат и от мъртвилото ще се запалят нови светове и ще се родят нови светила. Едно трябва да прегори, за да се създаде друго. Прегарянето, прераждането е страдание. Слънцето е символ на нашето страдание. В това слънце трябва да изтлее всичко, което не твори живот. В нас трябва да прегори всичко, което не ни тласка към една висока цел. Тогава само нашата освободена душа ще заживее в един нов свят, под нови звезди, едно ново битие.

13.XII.1912
Не би ли трябвало да се разглежда животът и дейността на всички велики творци като живот и дейност на един безсмъртен, безконечен дух? Нямаме ли тук работа всъщност с едно творение, което постоянно е създаване и форма, и живот — а същевременно и вечно развитие?

13.XII.1912
Никой велик художник не завършва кръга на своите произведения, на онова, което може да създаде. Дори безсмъртен да беше, пак не би завършил тоя кръг. Безсмъртието тук е безконечност. По-право е да се каже, че художникът се завършва във всяко свое отделно творение: там се проявява изцяло, с всичките си съществени качества. Бетховен е еднакъв и в най-малките, и в най-великите си творения. Кой знае де би стигнал той, какви нови форми би създал в музиката, ако бе живял още! Ала и това, което е сварил да създаде, достатъчно свидетелствува за него, за съдържанието на неговата душа. Нима Ницше е завършил мисълта си! Но зад незавършеното произведение стои една цялостна, определена личност. Трябва да разберем личността, човека не само чрез онова, което е оставил като суров материал, но и чрез онова, което е дух и същност на тоя материал. Едно старо заблуждение е да се дири въздействието на творенията, създанията. Върху нас въздействува не творението, а творецът — цялостният човек, който стои зад творението. Всеки път, когато изкуството се превръща в едно пълно въплъщение на творческата, висшата личност, то постига своята крайна цел. Завършена и определена трябва да бъде личността в момента на творчеството.

Боян Пенев
Боян Пенев

23.XII.1912
От едно художествено произведение не трябва изключително да се изисква спазване на условия, които, всеки посредствен писател може да спази: външно мотивиране на постъпките на лицата, единство в действието, последователност в изложението, издържана характеристика и пр. Това може да се научи и от книгите. На първо място трябва да се дири и изисква онова, което само един поет може да даде: поезия, вживяване в психиката и постъпките на лицата, неразложимост на художествените образи, висша хармония между създаденото и твореца, възпроизвеждане на живия дух, който постоянно се мени и все запазва своята основна същност.
Има съчиняване по формула, което практикуват всички бездарни и слабо одарени писатели, има и творчество по вдъхновение, свободно творчество, което признава само свои правила и закони.

30.XI 1.1912
Моето нещастие е, че аз пораснах с един идеал, който никога не е бил и не е за тоя свят. Аз не можах да се отрека и откъсна от него, да заживея с живота на другите, да забравя себе си. От другите изисквам онези ценности, с които живея. Има щастливци, които могат да се отделят от себе си и да заживеят двойнствен живот. Аз не мога. И виждам, че до края на живота си ще запазя това романтично отношение към живота и хората. Що са за мене онези, които не знаят и не виждат какво мога да им дам! Аз не мога да се спирам при тях.
Да живееш винаги един живот, да бъдеш винаги верен на себе си, то е най-голямата трагедия, която може да понесе някой. Има два изхода: или докрай да се бориш със себе си и света, или пък напълно да се отречеш от себе си. Аз никога не съм се колебал и знам, че за мен животът има смисъл в борбата, да постигна себе си и да остана верен на себе си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.