Александър Божинов. Изложбата на Борис Денев

Spread the love

Тримата представители на нашия пейзаж – Щъркелов, Денев и Танев – подред откриха тазгодишния изложбен салон в столицата. Всякой в своя жар и по свое схващане демонстрира изкуството си пред обществото, което и към трите изложби показва еднакво голямо внимание и чрез посещение, и чрез покупки. Това говори не само за повишения интерес в публиката към нашето изкуство, но и за силата на художниците да поддържат тоя интерес.

Славка Денева. Борис Денев в ателието.

Денев, който черпи вдъхновение предимно от Търново и околността му, и тая година не е пропуснал да ни даде твърде много от живописните кътове на старопрестолния град – къщурки, перспективи и Янтра с каменистия ѝ бряг. Художникът се прехвърля и в друг един интересен наш град – Габрово, откъдето в няколко по-големи серийни акварели е дал няколко от най-характерните кътчета на българския Манчестер. Борис Денев демонстрира своето изкуство чрез едно богатство и свежест на цветовете,  с една лека и широка техника. Той винаги е верен на локалния тон, освен там, където се стреми към едно стилно изобразяване на природата.

От серията пейзажи из Софийско Денев ни е дал най-типичните места на шоплука – селски дворища, селяни през работно време или голи ридове из Софийската околност. В тия свои малки картони Борис Денев не е избягнал подробностите и с една лекота на четката той отбелязва до последна възможност на миниатюрното изображение живота в природата и прави от малкия картон една панорама. В това свое натуралистично изобразяване на пейзажа, Денев напомва малките фламандски майстори от 17 век.

Славка Денева. Борис Денев пред статива.

Освен многото пейзажи из България, художникът излага и цяла серия моливни и пастелни рисунки от Италия и Франция. Цялата серия е предадена с техническа виртуозност и багрена сила. Борис Денев е превъзмогнал всички технически мъчнотии, затова и в неговите работи често срещаме мотивът да бъде само подсказан чрез широкото движение на четката и условната багрена гама.

До Щъркелов и Борис Денев нашият пейзаж беше само опит. Днес той е изкуство.

в. „Македония”, г. 1, 08.12.1926 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.