Всяка книга е резултат от работата на екип от специалисти

Spread the love

Разговор с Венета Велкова – управител на издателство „АРИАДНА”

Малина Димитрова: Първите книги, излезли с логото  „АРИАДНА” и  позиционирането на издателството на пазара – какво си спомняте?

Венета Велкова: Фирма ЕТ “АРИАДНА 21 – Венета Велкова” e регистрирана през 1993 г. когато все още заемах  щатна длъжност  в държавна фирма. – гл. юрисконсулт. Намерението беше да практикувам професията си, помагайки на моите доверители, попаднали в  лабиринтите на МИНОТАВЪРА – действащите правни норми (закони, постановления на МС и др. подзаконови нормативни актове) и правосъдната система, призвана да прилага тези правила еднакво спрямо всички граждани – да се справят успешно в житейски проблеми, които налагат ползването на специализирана правна помощ.  Но не успях да се адаптирам след промените  в тази система след 10 ноември 1989 г  – нужни бяха други качества, каквито аз  не притежавам.

Имах прослужени  доста години в системата на книготърговията, книгоиздаването, книгопечатането. Имах и големия шанс да работя в издателство “Народна просвета”, където голяма част от редакторите бяха бивши учители, доказали се в практиката  преподаватели от столични училища, с педагогически опит, който профилът на издателството изискваше. Назначавани бяха след проведен конкурс, на малцината “парашутисти” не се гледаше с добро око.  Климатът в издателството беше много здравословен, отношенията в колектива бяха изключително коректни. Когато след време напуснах издателството, защото ми беше направено предложение, “на което не можех да откажа” (но останах в системата на Комитета за печата), запазих най-добри чувства към  перфектните мои колеги от издателство „Народна просвета”. И когато реших, че работата ми като адвокат  няма да ми носи удовлетворение,  се обърнах към някои от тях  с предложение да се опитаме да направим заедно нещо полезно .за децата в училищата. Вече пенсионирани, но с богат професионален опит, те приеха, и така, докато бях още държавен служител и ползвайки стоков кредит от фирмата, която обслужвах правно, подготвихме за печат и издадохме първото помагало за учениците от 4 до 7 клас на СОУ – “Текстове за диктовки със задачи за упражнения по български език, 4 – 7 клас” с автор Цветана Стамболиева.

Казаното по-горе обяснява избрания от мен профил на издателство АРИАДНА. Той се покрива до голяма степен с този на “Народна просвета”, без да включва учебници, защото за тях  е нужен сериозен финансов ресурс. И не само това, разбира се, – там залозите са големи, рисковете – също. Аз работя със собствени средства,  нужна е преценка на  стопанския риск, който е налице при всяко ново издание. Куражът не ме е напускал през изминалите години (вече и пенсионирана), но в последно време пазарната конюнктура е доста неблагоприятна. Това се отнася за целия сектор на материално производство в държавата, но в  книгоиздаването, книгопечатането  и книготърговията нещата много се усложниха. Фалираха няколко книготърговски фирми, след всеки фалит „олеквахме” с чувствителни за АРИАДНА суми, пазарът значително се сви и поради липсата на нови партньори – трябва много кураж, за да разчиташ на търговията с книги за прехраната си.

Може би е малко претенциозно  това определение „специализирано издателство за учебна, учебно-помощна литература”. Но не само  възможността да работя отново заедно с мои бивши колеги от „Народна просвета” ме  мотивира за това профилиране. Такива са и моите предпочитания.  А мисълта, че можем да сме полезни на голяма група читатели, най-вече учащи, при това  най-трудолюбивите и амбициозните от тях, наистина заслужава усилията и финансовите рисковете.  Имала съм предложения за издаване на книги от други жанрове, но идеята за пазарен успех, който предполага повече парични постъпления, никога не  ме е мотивирала към промени в тематичната политика на АРИАДНА.

Малина Димитрова: Какво ви провокира да включите в издателския си план учебно-помощни издания на класическата литература?

Венета Велкова: Освен удоволствието от съвместната работа с бивши колеги от “Народна просвета”,  веднага трябва да отбележа, че  тяхна е и заслугата за подбора на заглавия и автори в първите години от дейността на АРИАДНА. Богатият опит на Н. Македонска, В. Астарджиева, К. Исова и др. ни беше изключително полезен. Впоследствие създадените контакти с  практикуващи учители от столичните училища дадоха  възможност да правим и малки маркетингови проучвания за необходимите на училищната практика  помагала, да поканим някои от най-изявените от тях за автори на АРИАДНА.

Предпочитанията към помагала с анализи на класически литературни произведения са продиктувани, освен от респекта към съответното произведение и автор, и от чисто практически съображения – рисковете при тяхното издаване са най-малки – динамиката в учебните планове (трябва да) изключва възможност от тях да отпаднат напр. произведенията на старогръцки поети и прозаици.

Малина Димитрова: Кой е инициаторът на поредицата? Идеята – от издателството ли тръгва?

Венета Велкова: Идеята тръгва от издателството. Но всяка книга е резултат от работата на екип от специалисти. И тази идея се споделя с редакторите и художниците – оформители или илюстратори. Проучването на пазара също е част от подготовката за издаване на конкретно помагало. Никога не сме се отказвали от даден проект, за който имаме информация, че по същата тема има на пазара помагало на друго издателство. Ако сме убедени, че можем да допринесем за обогатяването на пазара и училищната практика с наше издание, което има качества и заслужава усилията ни, почваме работа по него, без да се притесняваме от конкуренция.

В дългогодишната си работа в системата книгоиздаване-книгопечатане-книготърговия имах възможността да контактувам с много опитни редакционно-издателски работници, в това число художници оформители на книги, илюстратори. Всяка книга е резултат от работата на екип от специалисти.

Малина Димитрова:  Защо днес инициирате тази поредица? Какви са целите, които си поставяте с нея?

Венета Велкова: Идеята за поредицата и целите й са ясни – да подпомогнем децата, които са амбициозни и имат желание  да научат нещо повече от казаното в учебниците за съответния  автор и произведение. С голямо съжаление ще отбележа, че условията, в които работим в последните години, налагат все по-големи рестрикции. Вместо разширяване на тематиката, налагат се все по-големи ограничения.

Книгите от поредицата “Класика за ученика” ЕДИП ЦАР и ЕЛЕКТРА са с изчерпани тиражи. От НГДЕК препоръчаха преиздаването на някои помагала от профила на тяхната гимназия. Имаме предложения за нови издания от поредицата, но пазарната конюнктура е все по-отчайваща. Постъпленията от продажби стигат, колкото да поддържаме офиса – пари за нови тиражи на изчерпани помагала няма. Такова е положението и за други наши помагала, които не са включени в поредицата, макар че имаха  успех на пазара. Правя тези констатации и си мисля, че АРИАДНА не е най-доброто издателство, което сте решили да анкетирате. Има мощни издателства, които вероятно нямат нашите проблеми- в оборот са милиони от бюджета на държавата за безплатните учебници… Кризата 1996-97 г. беше тежка, но оцеляхме. Сега положението е много по-различно, в смисъл – по-тежко. И макар, въпреки годините си, да съм оптимист, мисля, че реализмът трябва вече да надделее…

Малина Димитрова:  Смятате ли, че пазарът има нужда от поредицата?

Венета Велкова: Фактът, че книгите от поредицата са с изчерпани тиражи дава отговор на този въпрос.

Малина Димитрова: Добро помагало се създава от екип. Как събрахте вашия екип от водещи имена в своите области? Преводите и предговорите на “електра” и “едип цар” – специално за поредицата ли са направени?

Венета Велкова: Вече споменах за добрите мои бивши и настоящи колежки – експерти в своята област,  които имат изключителната заслуга за подбор на теми и автори. Те предложиха да ползваме  най-добрите преводи на проф. Ал. Ничев от  предишни издания на негови книги. Статиите поръчахме на преподаватели  от СУ и  НГДЕК. Оформител и автор на кориците е един от нашите най-изявени оформители на книги – художникът Богдан Мавродинов, светла му памет!   Този блестящ екип от професионалисти обяснява и пазарния успех на изданията, които  са впечатлили и Вас със своето качество.

Малина Димитрова:  Замисълът и реализацията показват, че това не е комерсиална поредица. Така организирани, структурните елементи я отнасят при конвенционалните (обмислени) проекти, придържащи се към установените в практиката правила.

Венета Велкова: Проектите, както вече казах, дело на професионалисти от най-висок клас, могат спокойно да се отнесат към КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ, както Вие ги наричате, издания. Не сме определяли отговорен редактор по споделените  вече причини, най-важната от които е трудности по реализацията дори на КАЧЕСТВЕНИ ПОМАГАЛА.  Без възвръщаемост на вложените средства няма как да разширяваме тематиката. И все с надежда пазарът да се нормализира що-годе, за да продължим с нови теми и автори, се разделихме с някои от колегите в екипа. Отдавна сме в този сектор, наясно сме с трудностите, малко сме старомодни за новите отношения: колеги със сходен издателски профил, дори ПРОСВЕТА, продава директно в училищата.  Ще трябва да се съобразяваме и ние с тази практика, ако искаме да оцелеем.

Малина Димитрова:  Чия е концепцията за структурата на поредицата?

Венета Велкова: Тя е колективно дело. Дано сте имали моя късмет да работите заедно с колеги, с които мислите по един и същи начин. Мисълта за отговорността пред читателите е водеща в работата ни. Поканих за съвместна работа сътрудници, които добре познавах в петгодишната ни съвместна работа в издателство НАРОДНА ПРОСВЕТА и с над 20 години трудов стаж в системата на книгоиздаването. Нямаме причина да се срамуваме пред читателите за “струпани” за пари книги – комерсиалното не е водещо при вземането на в решенията. Казвам това, като си давам сметка, че в условията на пазарна икономика това не е най-доброто поведение. Но всеки с манталитета си…

Малина Димитрова: При определяне на структурните елементи взехте ли под внимание структурата на други, излизили преди това подобни поредици?

Венета Велкова: Богатият издателски опит на сътрудниците на Ариадна предполага  заимстване на някои от решенията при други поредици учебно-помощна литература. Но робско копиране мисля, че не сме си позволили. Не сме открили и топлата вода. Маркетингът ни ориентира за  нужните за практиката теми.  А качеството на книгите ни е впечатлило и Вас. Горещо Ви благодаря, госпожа Димитрова, за оценката!

 

София, 4 юли 2014 г.

Венета Велкова – управител на Ариадна

Разговора води Малина Димитрова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

error: Свържете се с нас.